Watersportcentrum / Nieuwpoort / 2018- /

WATERSPORTCENTRUM

laureaat - 1ste prijs
 

Het spaarbekken in Nieuwpoort is één van de belangrijkste havens voor de watersport aan de Belgische kust.  Een bouwplaats, zoals deze aan het spaarbekken, liggend in weidse velden met kreken en grenzend aan open water is tegenwoordig een zeldzaam goed in Vlaanderen.

De huidige gebouwen zijn verouderd en een opwaardering van de site dringt zich op.  Hier zijn fijngevoelige,  gracieuze gebouwen op hun plaats.

 

De 2 nieuwe gebouwen,  een botenloods en een watersporthuis,  maken van de site binnenkort een hedendaags centrum voor de watersporter.  De gebouwen worden voorzien van hellende daken noord-zuid georiënteerd.  Men kan er oude scheepswerfgebouwen of windzeilen van vaartuigen in herkennen.

In de botenloods worden alle soorten vaartuigen gestapeld,  gaande van zeilboten,  surfplanken,  kajaks tot seariders en motorboten.  Zelfs opgetuigde boten van 8 meter hoogte kunnen er worden gestockeerd.  Er is ook ruimte voor onderhoud en bootherstellingen.

 

Het watersporthuis is een multifunctioneel gebouw dat de watersporter centraal stelt.  Naast uitgebreide sanitaire voorzieningen en omkleedaccommodatie zijn er op de verdieping klassen en een grote refter met leskeuken voorzien.  Zowel de refter als de klassen hebben een maximaal  zicht op het spaarbekken en omliggende kreken wat de verankering met het water versterkt.  In het dak is er zelfs een controle-uitkijkpost ondergebracht.

De botenloods  en het watersporthuis worden tegen over elkaar gepositioneerd waartussen een centrale weg ligt die eindigt in een slibway waar boten te water worden gelaten. 

Deze 2 gebouwen met bijhorende infrastructuur maken van de site een hedendaags én modern centrum voor watersport.

 

© 2016 CLAEYS HAELVOET ARCHITECTEN