Tombroek / Rollegem / 2015 /

TOMBROEK
 

De uitbreiding voor het kinderdagverblijf verbindt 2 gebouwen op de site De extra ruimte dient als keuken en speelruimte.

 

Om het dak van de uitbreiding te dragen wordt slechts één bijkomend structureel element, het keukenblok, voorzien. Het keukenblok wordt zodanig ingeplant dat er slechts beperkte reactiekrachten op de bestaande oude funderingen worden afgedragen.  De door deze inplanting ontstane overkragingen bakenen speel- en gangzones af. De wand van het keukenblok kan op deze manier ook de eetplaats wat afschermen/beschutten van de straat zonder dat het schitterende vergezicht op de velden gehinderd wordt. De raampartijen worden door deze constructieopbouw nergens onderbroken door draagstructuren.

 

 

Doordat het dak draagt en uitkraagt in twee richtingen, bestaat de constructie uit fijne stalen vinnen die in rastervorm geplaatst worden. De dikte van deze vinnen wordt hier geoptimaliseerd naar de toelaatbare staalspanning, zo volstaat een vin met een dikte van slechts 5 mm om een uitkraging van 3m te dragen.

 

Het uiteraard sterk aanwezige probleem van het kippen (uitknikken) van deze dunne vinnen wordt opgelost door alternerend boven of onder een houten multiplexplaat te bevestigen. Door de aanwezigheid van positieve veldmomenten en  negatieve steunpuntsmomenten worden de onder- respectievelijk bovenregel met deze houten platen beveiligd tegen uitknikken.

© 2016 CLAEYS HAELVOET ARCHITECTEN