top of page

De Notelaar / Beernem / 2016 / 

GEMEENTESCHOOL DE NOTELAAR

Laureaat - 1ste prijs

De absolute meerwaarde van de site is het schitterende vergezicht op de met knotwilgen omzoomde weide. Dit unieke zicht, zeldzaam voor een schoolomgeving, wensen we dan ook te vrijwaren. Respect voor omgeving en landschap.

 

Het gevraagde programma van eisen brengen we onder in twee blokken, een voor kleuters en een ander voor de leerlingen. De twee blokken bestaan elk uit een aaneenschakeling van klassen gecombineerd met een sanitaire ruimte.

Deze blokken planten we evenwijdig aan en in het verlengde van het bestaande hoofdgebouw. Zo blijft de hoger gelegen speelkoer het zicht op de groene weide behouden.

 

 

Het grote hoogteverschil en het hellende terrein vormen een complexe uitdaging in het streven naar een economisch en eenvoudig ontwerp. Om de onzekere, dure en complexe oplossingen uit de weg te gaan, denk bvb aan grondkeringen, onderkelderingen... kiezen we ervoor om de gebouwen op te tillen en op kolommen te plaatsen zodat het bestaande maaiveld er onder door passeert. Op die manier vangen we het hoogteverschil op dat bestaat tussen de bestaande speelkoer en de lager liggende weide.

Speelweide, gebouwen en bestaande speelkoer worden doormiddel van hellende vlakken veilig met elkaar verbonden. Trappen en dure liftinstallaties zijn op die manier overbodig. Dit alles zorgt er voor dat de speelweide zonder ingewikkelde kunstgrepen ook toegankelijk wordt voor eventuele rolstoelgebruikers.

 

 

bottom of page