top of page

 Meander | Deinze

luchtfoto.jpg
naar emile claus spiegel copy.jpg
grondplan copy.jpg
meander aquarelle5 copy.png
entree copy.png

MEANDER

laureaat - 1ste prijs

De ongedwongen leielandschappen van Emile Claus vormen een bron van inspiratie voor het voorgestelde architectuur- en landschapsontwerp; een balans tussen pastorale zichten met aardse tinten, vlakke hooilanden en stille waters.

 

We ontwerpen de nieuwe cafetaria als een meander in het landschap, een figuur met 3 armen. Het gebouw bakent een unieke plaats af voor zichzelf in het park: net zoals er bij het afsnijden van de oude Leiemeanders unieke natuurgebieden tot stand kwamen ontstaat er hier een bijzonder rustpunt in het parklandschap.
De gevels van het gebouw richten zich naar de hoofdassen uit het masterplan, zo staat het meteen op ‘zijn plaats’ en verankert het zich in het huidige en toekomstige landschap. In zijn ondergeschikte eenvoud richt het gebouw het bestaande en toekomstige park in en poneert zich hierbij als een belangrijke katalysator van het masterplan voor de komende jaren.

 

 

De verschijningsvorm van plan en gevel herinterpreteert de typologie van de vierkantshoeve, van oudsher als ‘inheemse architectuur’ aanwezig in het gebied. Zo kan men vandaag nog de toppen van de stenen inkomzuilen van een boerderij terugvinden op het terrein.

In de zomerse drukte waaieren terrassen uit in en rond het gebouw, precies daar waar ze nodig zijn. In de winter plooit de cafetaria terug op zichzelf, introvert met zijn zuidgerichte en van de wind beschutte hortus conclusus of ‘garden within a garden’, uitkijkend over de vijver. Het gebouw wordt dan een meanderend observatorium met steeds wisselende zichten over het volledige domein.
 

 

opdrachtgever: Provincie Oost-Vlaanderen | locatie: domein De Brielmeersen, Deinze | ontwerp: 2020 | landschap: ORO 

 

bottom of page