top of page

Non plus ultra | Ichtegem

CH_Ichtegem-42.jpg
CH_Ichtegem-39.jpg
CH_Ichtegem-45.jpg
CH_Ichtegem-9.jpg

NON PLUS ULTRA
Selectie WinVorm 2016
 

De bestaande sporthal van Ichtegem had, naast een grondige verbouwing, op verschillende plaatsen nood aan extra ruimte zoals een polyvalente zaal,  een nieuwe inkom,  een overdekt terras bij het cafetaria...  Om een wildgroei aan aanbouwsels te vermijden is er als strategie rond het bestaande gebouw een structuur van witgelakte stalen profielen geplaatst.  De verschillende ruimtes die zo  ontstaan tussen gebouw en structuur kunnen de diversiteit aan nieuwe functies herbergen. 

 

Alle ruimtes worden eenvoudig binnen deze architecturale omheining ontwikkeld, non plus ultra, tot hier en niet verder.

 

 

De verdere ontwikkeling van de vrije buitenruimte wordt op die manier niet gehypothekeerd.

Aan de binnenzijde van het gebouw werd  de bestaande kolommenstructuur,  die de basis vormde voor het  nieuwe grid, zo veel mogelijk zichtbaar gemaakt zodat de bestaande en nieuwe ruimtes zich verweven tot één geheel.

opdrachtgever: gemeente Ichtegem | locatie: Ichtegem | ontwerp: 2016 |

realisatie: 2018 | foto's: Klaas Verdru

 

 

bottom of page